Pure s.r.o. je držiteľom nasledovných oprávnení

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce.
04.1 - Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení plynových

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce.
04.2 - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce.
04.3 - Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení plynových

Oprávnenie na montáž, rekonštrukciu, opravu, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení


Oprávnenie na odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení


Kontaktujte nás

mobil:
+421 905 256 883
email: