O spoločnosti

Naša spoločnosť vykonáva školenia, výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu a opravy plynových zariadení. Spoločnosť vykonáva a zabezpečuje ďalšie činnosti na plynových a tlakových zariadeniach - odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie), montáž, rekonštrukcie a údržbu plynových zariadení.

Viac o aktivitách našej firmy nájdete v sekcii činnosť. V prípade, že máte akékoľvek otázky, podnety alebo pripomienky, kontaktujte nás prosím mailom, alebo telefonicky.

Kontaktné údaje:
PURE s.r.o.
Laurínska 614/82
976 32 Badín
IČO: 36626457
Obch. reg.: Sro 9249/S

Kontaktujte nás

mobil:
+421 905 256 883
email: