Cenník

Odborná príprava pracovníkov na obsluhu plynových zariadení skupiny A vyhl. č. 508/2009 Z.z - 90,00 € s DPH/osoba

Školenie pracovníkov na obsluhu plynových zariadení skupiny A/d, g, B vyhl. č. 508/2009 Z.z. vrátane dokladu o overení odborných vedomostí - 60,00 € s DPH/osoba

Odborná príprava pracovníkov na opravy plynových zariadení skupiny A vyhl. č. 508/2009 Z.z. - 95,00 € s DPH/osoba

Školenie pracovníkov na opravy plynových zariadení skupiny B vyhl. č. 508/2009 Z.z. vrátane dokladu o overení odborných vedomostí - 70,00 € s DPH/osoba

Aktualizačná odborná príprava pracovníkov na obsluhu/opravy plynových zariadení skupiny A vyhl. č. 508/2009 Z.z. - 50,00 € s DPH/osoba

Aktualizačná odborná príprava revíznych technikov plynových zariadení vyhl. č. 508/2009 Z.z. - 80,00 € s DPH/osoba

Oboznámenie v zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z.z. pre obsluhu/opravy plynových zariadení skupiny B 15,00 € s DPH/osoba

Pri väčšom množstve účastníkov a v závislosti od požadovaného rozsahu je možné dohodnúť individuálne ceny.

Kontaktujte nás

mobil:
+421 905 256 883
email: